Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručná pravidla plážového volejbalu.

Stručný výtah pravidel.

Hřiště o rozměrech 8x16 m je tvořeno pouze obrysovými čarami volně položenými na písku.
Minimální vrstva písku je 30 cm.  Družstvo tvoří dva hráči. Během jednoho turnaje nemohou být vystřídáni.

 

Zápasy jsou hrány tie-breakovým systémem na dva vítězné sety do 21-ti bodů, případná třetí sada do patnácti, přičemž všechny musí skončit minimálně dvoubodovým rozdílem.

 

Družstvo má během každého setu nárok na 2 oddechové časy po 30-ti vteřinách. Při střídání stran si nemohou družstva vybírat přestávky.

 

Na podání se hráči pravidelně střídají a na podání má hráč pouze 1 pokus (5 vteřin od pokynu rozhodčího). Při podání nesmí podávající hráč přešlápnout ani podšlápnout koncovou čáru. Za pořadí na podání si zodpovídají sami hráči nikoliv rozhodčí. Rozhodčí může dát pokyn k provedení podání pouze tehdy, jestliže jsou přijímající hráči připraveni. Spoluhráč podávajícího hráče musí stát na takovém místě, aby svým postavením nebránil ve výhledu přijímajícím hráčům. V případě, že svým postavením ve výhledu brání, může přijímající hráč při zvednuté ruce (signál pro rozhodčího) požádat clonícího hráče o změnu jeho postavení. Takto požádaný hráč musí své postavení změnit. Nastane-li žádost přijímajícího hráče v průběhu pokusu o podání, podání se opakuje (nesmí se však toho zneužívat - rozhodčí trestá žlutou kartou provinilce).

 

Příjem podání pokud je hrán prsty musí být čistý.

 

Útočný úder musí být zahrán nataženými nebo pokrčenými prsty (orel) nebo být udeřen dlaní. Útočící hráč nesmí použít ulívky. Útok hraný obouruč vrchem (prsty) smí být poslán do pole soupeře pouze ve směru kolmém na osu ramen útočícího hráče. Povoleno je i odbití míče přes hlavu útočícího hráče, ale také za předpokladu, že dráha letu je kolmá na osu ramen. Jde-li nahrávka neúmyslně přes síť mimo kolmici, nebo míč z tohoto směru odfoukne vítr je to považováno za chybu. Chyba nastává v momentě, kdy míč přejde celým svým objemem svislou rovinu sítě nebo se dotkne bloku.

 

Při smeči při níž má míč po celé své dráze sestupnou tendenci může bránící družstvo použít ke zpracování i nečisté údery (tažené míče, dvojdoteky a pod.). Tečuje-li však smeč síť nebo se dotkne bloku musí být následující úder zahrán čistě. Jestliže útok je zahrán tak, že míč po úderu stoupá, musí být následující úder čistý.

 

Blok je považován za první úder. Po bloku je tedy možno hrát pouze dvakrát. Hráč, který blokoval může však po akci u sítě zahrát ještě jeden úder.

 

Hráč při odehrání míče může překročit pomyslnou čáru pod sítí, nesmí však při tom překážet soupeři. Hráč nesmí hrát míč zpět do vlastní poloviny hřiště, pokud míč částečně nebo zcela přeletěl rovinu sítě do soupeřovy volné zóny vně přeletu.

 

Při dopadu míče k postraní nebo koncové čáře rozhoduje o tom jestli je míč dobrý nebo v autu pouze jeho otisk.

 

Mírné potažení míče při nahrávce je povoleno.

 

Při přerušení hry se může hráč očistit na hřišti od písku, pokud však potřebuje opustit hřiště (použít ručníku) musí požádat o time-out.

 

Je povoleno přetlačování míče nad sítí. Rozhodčí v žádném případě nenařizuje nový míč.

 

V případě, že se hráč(ka) dotkne v průběhu rozehry sítě vlasy, nesmí to být považováno za chybu. O způsobilosti míčů ke hře rozhoduje rozhodčí.