Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změna pravidel volejbalu

Zdravím všechny příznivce volejbalu. Jak jistě všichni víte, tak se upravovaly v šestkovém volejbalu pravidla. A zde najdete ty nejdůležitější změny. (Převzato  ze stránek kopřivnického volejbalu).

 

Díl 1. Družstvo, libero

      Platí, že pro soutěže v ČR tvoří družstvo 12 hráčů, trenér, asistent trenéra, lékař a masér. Družstvo má právo (z 12 hráčů) určit jedno libero.

Díl 2. Kapitán a trenér

      Kapitán ve hře (na hřišti) má právo žádat o oddechové časy a střídání jen   v případě , když není přítomen trenér. Funkci trenéra může v době jeho nepřítomnosti ( i kvůli trestu) převzít asistent trenéra, na základě žádosti kapitána ve hře a se souhlasem 1. rozhodčího.

Díl 3. Dokončená rozehra

      Dokončená rozehrávka je situace, kdy akce končí přidělením bodu. Proto ani bod při penalizaci, ani přerušená hra a opakování rozehry z důvodu oboustranné chyby, zranění hráče, nebo zatoulaného míče ve hřišti (od podavačů, či jinak) neznamená dokončenou rozehru a proto se v takovém přerušení nesmí žádat o střídání a nemůže ani dojít k výměně libera. Toto omezení se nevztahuje k oddechovým časům, o něž je možné žádat i bez dokončené rozehrávky.

Díl 4. Proniknutí do pole a prostoru pod sítí

      Je dovolené dotknout se soupeřova pole za středovou čarou chodidlem jen, když část pronikajícího chodidla zůstává v kontaktu se středovou čárou (nebo je nad ní).Dotknout se kteroukoliv jinou částí těla nad chodidlem soupeřova pole je povolené, pokud tímto nepřekáží soupeři ve hře.

Díl 5. Doteky sítě

      Dotek sítě není chybou, pokud tento dotek neovlivní hru. Hrač se může dotknout sloupků, provazů sítě nebo jiného předmětu venkovní strany od anténky, včetně samotné sítě s podmínkou,že tento dotek neovlivní  hru. Háč  ovlivní hru soupeře mimo jiné tím,:
 

že se dotkne vrchní pásky sítě nebo anténky nad sítí během hraní s míčem
 

že  během hranís míčem použije síť jako oporu
 

že si tímto vytvoří proti soupeři výhodu
 

že svou akcí brání soupeřově snaze reggulérně odehrát míč
 

Jednodušeji - chyby doteku vrchní pásky sítě se dopouštějí jen ti hráči, kteří s míčem skutečně hrají, nebo kteří chtějí zabránit  útoku soupeře blokem. Jiný dotek sítě se nepíská.

Díl 6. Střídání

      Žádost o střídání je činnost, kde hráč během řádného přerušení vstoupí do zony střídání pripravený na hru. Jestli tomu tak neni, střídání se nepovoli a družstvo je potrestáno za zdržování. Žádost o střídání povoluje zapisovatel nebo 2. rozhodčí zapískáním, přičemž nebude již zohledňovat příp. signalizaci trenéra, ale jen vstup hráčů do zony střídání

Dil 7. Ostatni

      Druhý rozhodčí posuzuje chybný útok zadniho hráče i libera. Každá neoprávněná žádost se zaznamenává do zápisu. Nesprávné výměny libera se trestaji jako chyby v postupu hráčů. Blokovani ječinnost hráčů přední řady těsně v blízkosti sitě a nad urovni site bez ohledu na to, v jake výšce se hráči dotknou miče. V momentu dotyku s mčem musi být alespoň část jejich těla nad hornim okrajem sítě.

Ještě pro snadné pochopení:

  Při proniknutí do pole soupeře platí i nadále pravidlo, že dotknout se pole může hráč v případě, že noha od kotníku dolů musí být ve styku se středovou čarou. Ostatní části těla, ruka, koleno, loket.... se soupeřova pole může dotknout jen tehdy, nepřivodí-li tento dotek bránění soupeři ve hře. Dotek sítě se píská , když je nahrávač  třeba ramenem v síti (přivodil si výhodu), když je rukama v síti na pásce sítě píská se rovněž. Dotkne-li se smečař po úderu (nebo blokař při akci) vrchní pásky sítě, píská se také. Smečař fintuje na středu (nebo blokař skáče na středu), nahrávka jde na kůl a tito fintující hráči jsou v síti na vrchní pásce - nepíská se, míč jde do sítě po druhém odbití a hráč se jej snaží ještě odbít v bezprostřední blízkosti u sítě a dotkne se jí, nebo dokonce ji nadzdvedne zespodu - nepíská se. Za skutečnou žádost o střídání hráčů je považován vstup hráče (připraveného ke hře) do zóny střídání. Nečekejte na žádný pokyn rozhodčího či signalizací "točením rukou" rozhodčího, odpadá také povinnost trenéra vznést žádost smluvenými znameními. Průběh střídání je tedy takovýto: hráč vstoupí do zóny střídání, zapisovatel zapíská (zahouká), pokud toto neudělá II. rozh. zapíská (bez signalizace), zapisovatel po zápisu střídání zvedne obě ruce a hráči se vystřídají. Hráči, který není v zóně střídání, nebo není připraven (v teplákách a pod.) se střídání nepovolí a družstvo je snakcionováno. Útok zadního hráče, nebo uskutečněný blok ráče zadní řady píská i II. rozthodčí. Je doporučeno, aby II. rozh. při posuzování a pískání bral na zřetel, že je pomocníkem I. rozh. a pískal chyby při zmíněných situacích a při přešlapu útoku zadního hráče jen když je skálopevně přesvědčen o chybě a zejména pokud se vyskytují v jeho blízkosti. Hodnocení po utkání provádí výhradně trenér (ne kapitán, či asistent trenéra).